Miot Y


Miot Y – 16 września 2020 ( 2 dziewczynki + 2 chłopców ) / Litter Y – September 16, 2020 ( 2 girls + 2 boys )

Dziewczynka / Girl 1

Mieszka w Polsce / Lives in Poland

Dziewczynka / Girl 2

Mieszka w Polsce / Lives in Poland

Chłopczyk / Boy 1

Mieszka w Polsce / Lives in Poland

Chłopczyk / Boy 2

Mieszka w Polsce / Lives in Poland